UpRome  PreviousPrevious  NextNext
Fontana dei Quattro Fiumi, at Piazza Navona
Fontana dei Quattro Fiumi, at Piazza Navona
Friday, September 28, 2001, 7:43 PM